Skip links

Відеоконференції у медицині

Телемедицина – метод надання послуг із медичного обслуговування там, де відстань є критичним фактором. При цьому надання послуг здійснюється представниками всіх медичних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій після отримання інформації, необхідної для діагностики, лікування та профілактики захворювання.

 • Проведення онлайн-трансляції наукових конференцій, консиліумів, демонстрацій найновішого обладнання.
 • Дистанційні консультації та спостереження хворих провідними фахівцями.
 • Тиражування досвіду провідних медичних центрів, дистанційне навчання місцевих фахівців найновішим технологіям у галузі практичної медицини та діагностики.

Предмет телемедицини полягає в обміні медичною інформацією між віддаленими один від одного пунктами, де знаходяться пацієнти, лікарі, провайдери медичної допомоги та інші суб’єкти. Телемедицина має на увазі використання телекомунікацій для зв’язку медичних фахівців з клініками, лікарнями, лікарями, які надають первинну допомогу, пацієнтами, що знаходяться на відстані, з метою діагностики, лікування, консультації та безперервного навчання (визначення, дане Американською телемедичною асоціацією).

Завдання, що розв’язуються телемедичною:

 • Надання допомоги лікарям, які працюють у віддалених стаціонарних або тимчасово розгорнутих медичних пунктах при діагностиці та лікуванні хворих;
 • Полегшення поширення управлінських та методичних документів у структурі регіональної охорони здоров’я;
 • Передача знань та досвіду фахівців провідних медичних лікувальних та навчальних центрів лікарям-практикам, проведення віддалених кваліфікаційних іспитів та сертифікацій;
 • ТМС об’єднує всі типи закладів охорони здоров’я — центральні та регіональні Управління, центральні, обласні та районні клініки та лікарні, медичні академії та інститути, архіви та бібліотеки та інші лікувально-профілактичні заклади.

ТМС має відповідати вимогам до систем такого типу:

 • Забезпечувати постійний доступ до всіх сервісів.
 • Ефективно захищати всю інформацію та забезпечувати ідентифікацію користувачів.
 • Забезпечувати можливість необхідного географічного та функціонального розширення.
 • Надавати необхідний та достатній набір функцій для вирішення завдань діагностики, лікування та реабілітації хворих, навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників, а також збору та розповсюдження управлінської інформації.
 • Об’єднувати об’єкти регіональної охорони здоров’я в єдиний інформаційний телемедичний простір.
 • Базуватися на інформаційній інфраструктурі на основі автоматизованих інформаційних систем (АІС) у лікувальних закладах, що об’єднуються у ТМС.
 • Остання вимога актуальна в тому сенсі, що трудомісткість підготовки та проведення телемедичних консультацій суттєво знижується, якщо АІС використовується у лікувально-діагностичному процесі, оскільки в цьому випадку більша частина інформації стає доступною для консультанта у реальному часі. Другий аспект — електронна історія хвороби виявляється доступною у всіх лікувально-профілактичних закладах регіону, що знижує витрати через виключення необхідності проведення повторних досліджень.